Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

triển khai Văn bản số 8841/UBNDVP ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh hướng dẫn các thủ tục đầu tư đối với dự án bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 27/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Văn bản số 8841/UBND-VP về việc hướng dẫn các thủ tục đầu tư đối với dự án bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

          Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đến Quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện, hướng dẫn nhà đầu tư/doanh nghiệp theo phạm vi quản lý và quy định chuyên ngành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc hoặc quy định pháp luật có thay đổi bổ sung điều chỉnh, đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

          Trân trọng./.

          (Gửi kèm: Văn bản số 8841/UBND-VP ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2969021
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 24
Hôm qua: 3051
Tuần này: 6729
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9280
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư