Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh BRVT khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết 71/NQ-HĐND


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

  • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
  • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
  • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
  • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
  • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3372058
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 192
Hôm qua: 2370
Tuần này: 2562
Tuần trước: 22241
Tháng này: 17069
Tháng trước: 80827

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư