Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

v triển khai thực hiện Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Thực hiện văn bản số 9527/UBND-VP ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Để đảm bảo tiếp tục thực hiện pháp luật về đầu tư hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ổn định, bền vững theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 về về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://Sokhdt.baria-vungtau.gov.vn.

Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 69/2023/NĐ-CP (14/09/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP NGÀY 31...
 • 59/2023/NĐ-CP (14/08/2023)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở...
 • 58/2023/NĐ-CP (12/08/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2019/NĐ-CP NGÀY 07...
 • 52/2023/TT-BTC (08/08/2023)
  HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI THƯỜNG XUYÊN...
 • 06/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4275227
Số người đang truy cập: 9
Hôm nay: 4902
Hôm qua: 7107
Tuần này: 4902
Tuần trước: 50503
Tháng này: 4902
Tháng trước: 208667

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư