Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp công dân của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư (số 01 Hồ Xuân Hương, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu).

          Sau khi đã đầy đủ hồ sơ, Văn phòng tiếp công dân có trách nhiệm chuyển đơn, thư khiếu nại đến Giám đốc Sở xem xét.

Bước 3:  Phân công giải quyết khiếu nại

          Giám đốc Sở sau khi xem xét nội dung của đơn thư khiếu nại sẽ giao cho  Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc có liên quan đến khiếu nại hoặc giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp tiến hành xác minh, ra kết luận và kiến nghị giải quyết khiếu nại. 

            Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc Chánh Thanh tra Sở phải tiến hành tổ chức việc gặp gỡ, đối thoại có lập văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

          Bước 4: Xem xét, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại

          Căn cứ vào biên bản xác minh, biên bản gặp gỡ, đối thoại, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm xem xét, lập bản kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại trình Giám đốc Sở ký quyết định giải quyết khiếu nại.

Bước 5: Nhận kết quả tại Văn phòng tiếp công dân của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư (số 01 Hồ Xuân Hương, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) hoặc Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh sẽ gửi kết quả theo địa chỉ của công dân. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần một thì tiếp tục khiếu nại lần hai theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

+ Gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ

          + Đơn khiếu nại có thể viết tay hoặc theo mẫu quy định (nội dung phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên; địa chỉ của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải nêu cụ thể khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của ai, thuộc cơ quan nào, xảy ra tại thời điểm nào; nêu rõ lý do vì sao khiếu nại; nội dung đơn khiếu nại cần nêu rõ yêu cầu cụ thể; đòi hủy quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật hoặc đòi bồi thường thiệt hại… đồng thời nêu rõ lý do về các yêu cầu đó. Đơn khiếu nại phải có chữ ký của người khiếu nại, nếu không biết chữ thì phải nhờ người khác viết đơn và điểm chỉ vào đơn khiếu nại);

          + Các giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại.

- Số lượng hồ sơ:   01  (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành trong tỉnh.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn khiếu nại.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Văn bản hướng dẫn, trả lời.

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;

+ Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện, người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú;

         + Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định pháp luật;

          + Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai;

+ Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý giải quyết.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1430370
Số người đang truy cập: 2
Hôm nay: 1793
Hôm qua: 2620
Tuần này: 6573
Tuần trước: 12582
Tháng này: 46710
Tháng trước: 69841

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ