Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp công dân của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 01 Hồ Xuân Hương, P. Thắng Tam, TP.Vũng Tàu)

          Cán bộ của Văn phòng tiếp công dân có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp sự Tố cáo, hoặc đơn thư tố cáo từ các công dân và chuyển đơn, thư tố cáo đến Giám đốc Sở xem xét.

Bước 3: Quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh tố cáo.

          Trên cơ sở phân công của lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc Chánh thanh tra Sở được giao nhiệm vụ xác minh phải ra quyết định về việc tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo.

       Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc Chánh thanh tra Sở được giao nhiệm vụ xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và soạn thảo quyết định xử lý tố cáo trình Giám đốc Sở ký Quyết định.

Bước 4: Văn phòng tiếp công dân có trách nhiệm gửi văn bản kết luận vụ việc tố cáo, quyết định xử lý tố cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan Nhà nước cấp trên trực tiếp; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Hồ sơ giải quyết tố cáo  được lưu giữ theo quy định của pháp luật.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

+ Gửi qua đường bưu điện.               

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn tố cáo có thể viết tay hoặc theo mẫu quy định (nội dung đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chí người tố cáo; nội dung tố cáo; đồng thời ký tên vào đơn tố cáo đó);

+ Những giấy tờ liên quan đến nội dung tố cáo.

- Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành trong tỉnh.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn tố cáo.                                                                   

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản  trả lời.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người tố cáo khi gửi đơn tố cáo, phải trình bày trung thực về nội dung tố cáo; nêu rõ tên, địa chỉ của mình, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật

+ Không lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Người gửi đơn tố cáo phải gửi đơn tố cáo đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
 • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Đầu tư
 • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Doanh nghiệp
 • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
  Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1108487
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 2532
Hôm qua: 2261
Tuần này: 8776
Tuần trước: 13044
Tháng này: 10667
Tháng trước: 62738

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ