Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020

Thực hiện Văn bản số 385/UBND-VP ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh triển khai Luật Đầu tư 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 72/SKHĐT-ĐT ngày 11/01/2021  triển khai thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đồng thời triển khai Văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 20/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 324/BKHĐT-PC hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển thông tin văn bản này để Quý Cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện.

Tại Điều 75, 76 Luật Đầu tư 2020 có sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan đầu tư kinh doanh: Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật bảo vệ môi trường, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Điện ảnh..Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành, nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện.

 Trân trọng kính chào./.

VB 324/BKHĐT-PC ngày 21/01/2021

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...
 • 54/2021/NĐ-CP (21/05/2021)
  Nghị định quy định về đánh giá tác động môi trường
 • 32/2021/TT-BTC (17/05/2021)
  Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ...
 • 03/2021/TT-BTNMT (12/05/2021)
  Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1847070
Số người đang truy cập: 8
Hôm nay: 1811
Hôm qua: 2156
Tuần này: 0
Tuần trước: 18121
Tháng này: 59823
Tháng trước: 89174

 

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư