Quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch

tham gia ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) và các tài liệu kèm theo.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh đã được UBND tỉnh gửi lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ; đồng thời sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã gửi dự thảo quy hoạch lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh. Đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được các văn bản góp ý của Bộ Công an (Công văn số 2202/BCA-ANKT ngày 24/6/2022), của Bộ Quốc phòng (Công văn số 2056/BQP-TM) và 16 văn bản góp ý của các đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu bổ sung các ý kiến góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo quy hoạch. Tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi hồ sơ quy hoạch đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị đề nghị tham gia góp ý kiến và tổ chức lấy ý kiến đối với quy hoạch tỉnh như sau:

 1. Đề nghị các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý đối với quy hoạch tỉnh, tổng hợp ý kiến góp ý của ngành, cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/7/2022 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện quy hoạch.
 2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:
 1.  Thông báo việc lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh đến Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ và đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với quy hoạch tỉnh;
 2.  Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy hoạch đến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ và đề nghị cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân tham gia góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (https://skhdt. baria-vungtau.gov.vn) hoặc gửi văn bản góp ý tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn góp ý là 30 ngày, kể từ ngày phát hành văn bản gửi hồ sơ quy hoạch lấy ý kiến.
 1. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Hồ sơ quy hoạch tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, công đồng dân cư… đối với quy hoạch.

Hồ sơ quy hoạch tỉnh được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,  gồm:

(i) Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(ii)  Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(iii) Hệ thống bản đồ quy hoạch; ( https://drive.google.com/drive/folders/1UAi_jf3QPsSV3qLQtr5rBpmFqlzLK2_x?usp=sharing)


(iv) Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/9/2020;

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2813294
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 2700
Hôm qua: 11658
Tuần này: 0
Tuần trước: 32567
Tháng này: 50153
Tháng trước: 91281

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư