Quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch

HỒ SƠ TRÌNH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

STT

TÊN TÀI LIỆU

01

Tờ trình số 67/TTr-SKHĐT ngày 14/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định Quy hoạch

02

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

03

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

04

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch

05

Báo cáo số 290/BC-SKHĐT ngày 14/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng đối với Quy hoạch

06

Bản sao các văn bản góp ý Quy hoạch của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, UBND các địa phương trong vùng và liền kề; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

07

Báo cáo số 291/BC-SKHĐT ngày 14/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng đối với Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

08

Báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

09

Hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch

10

Công văn số 12835/UBND-VP ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất nội dung Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định

Tài liệu đính kèm


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về hoạt động táng trong khuôn...
 • 22/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất...
 • 20/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 20/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 21/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 21/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 14/2022/QĐ-UBND (19/09/2022)
  Quyết định quy định thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3194591
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 128
Hôm qua: 2107
Tuần này: 14171
Tuần trước: 46392
Tháng này: 30641
Tháng trước: 99650

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư