Quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch

HỒ SƠ TRÌNH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

STT

TÊN TÀI LIỆU

01

Tờ trình số 67/TTr-SKHĐT ngày 14/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định Quy hoạch

02

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

03

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

04

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch

05

Báo cáo số 290/BC-SKHĐT ngày 14/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng đối với Quy hoạch

06

Bản sao các văn bản góp ý Quy hoạch của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, UBND các địa phương trong vùng và liền kề; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

07

Báo cáo số 291/BC-SKHĐT ngày 14/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng đối với Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

08

Báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

09

Hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch

10

Công văn số 12835/UBND-VP ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất nội dung Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định

Tài liệu đính kèm


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 59/2023/NĐ-CP (14/08/2023)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở...
 • 06/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội...
 • 07/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng...
 • 08/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái...
 • 02/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4259303
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 1436
Hôm qua: 8831
Tuần này: 38903
Tuần trước: 41645
Tháng này: 196086
Tháng trước: 106825

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư