Quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

Theo đó, để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phấn đấu cơ bản hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh trong năm 2023, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đơn cử, đối với giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật công tác quy hoạch, yêu cầu:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ:

+ Khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác quy hoạch.

+ Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành về quy hoạch.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP trình Chính phủ xem xét ban hành;

Tập trung nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 theo trình tự, thủ tục rút gọn trong quý II/2023.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các nội dung có liên quan đến quy hoạch trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật để khẩn trương trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung.

+ Tiếp tục nâng cấp xây dựng, hoàn thiện, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quy hoạch dùng chung, đảm bảo khoa học, đồng bộ, tránh lãng phí, phục vụ hiệu quả cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh, tổ chức thực hiện quy hoạch và giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 26/8/2022.

Xem thêm tại Chỉ thị 15/CT-TTg ban hành ngày 25/05/2023.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 69/2023/NĐ-CP (14/09/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP NGÀY 31...
 • 59/2023/NĐ-CP (14/08/2023)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở...
 • 58/2023/NĐ-CP (12/08/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2019/NĐ-CP NGÀY 07...
 • 52/2023/TT-BTC (08/08/2023)
  HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI THƯỜNG XUYÊN...
 • 06/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4275045
Số người đang truy cập: 12
Hôm nay: 4682
Hôm qua: 7107
Tuần này: 4682
Tuần trước: 50503
Tháng này: 4682
Tháng trước: 208667

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư