Quy hoạch, kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch

Phê duyệt Đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020

Ngày 03/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu Đ án: Hỗ trợ cho người dân nông thôn phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành nghề hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng áp dụng:

- Các cá nhân, hộ gia đình (sau đây gọi là người vay vốn) vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, phát triển ngành nghề nông thôn tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đáp ứng các điều kiện quy định được hưởng ưu đãi hồ trợ lãi suất theo quy định tại chính sách này.

-Tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật thực hiện hồ trợ lãi suất, bao gồm 04 ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển; Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương.

Chi tiết Quyết định số 445/QĐ-UBND xem tại đây

UBND Tỉnh


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
 • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Đầu tư
 • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Doanh nghiệp
 • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
  Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1108466
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 2511
Hôm qua: 2261
Tuần này: 8755
Tuần trước: 13044
Tháng này: 10646
Tháng trước: 62738

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ