Thông báo Thông báo

Để thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 hướng dẫn tổ chức thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo...
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà đầu tư   Thực hiện văn bản số 11881/UBND-VP ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh và văn bản số 6764/BKHĐT-ĐTNN ngày 13/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà...
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 7059/BKHĐT-PC ngày 23/10/2020 lấy ý kiến các Bộ,...
Kính gửi:   Các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp   Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Nghị định về Khởi...
Thực hiện Thông báo số 449/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc...
Ngày 16/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1643/BKHĐT-ĐTNN về việc đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo...
Hiển thị 1 - 15 of 56 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1430514
Số người đang truy cập: 9
Hôm nay: 1941
Hôm qua: 2620
Tuần này: 6721
Tuần trước: 12582
Tháng này: 46858
Tháng trước: 69841

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ