Thông báo Thông báo

Tiếp tục thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ, tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động hiệu quả.

VB 1461/SKHĐT-PTDN


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 446079
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 602
Hôm qua: 816
Tuần này: 2184
Tuần trước: 4565
Tháng này: 10985
Tháng trước: 19997

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ