Thông báo Thông báo

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và đấu thầu trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 6732/UBND-VP ngày 07/6/2021 của UBND Tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã cung ứng mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phòng chống dịch bệnh Covid-19; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến Quý doanh nghiệp, Nhà đầu tư; Các tổ chức và cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính các thông tin sau:

1. Kể từ 7h30 ngày 08/6/2021 đến khi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở lại trạng thái hoạt động bình thường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp qua môi trường mạng thông tin điện tử (đăng ký qua mạng).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện đăng ký qua mạng các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp truy cập vào các Website sau:

- Cổng thông tin ĐKDN quốc gia: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

- Cổng thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức và cá nhân liên hệ với Tổ hỗ trợ của Sở Kế hoạch và Đầu tư để biết thêm thông tin và được hỗ trợ:

 • Ông Phạm Ngọc Ninh - Phó Trưởng phòng ĐKKD (ĐT: 0908.123867).
 • Ông Phạm Duy Minh - Chuyên viên phòng ĐKKD (ĐT: 0909.098681).

3. Đối với các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký Đầu tư, lĩnh vực Đấu thầu, Sở Kế hoạch sẽ nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích. (hồ sơ gửi về địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư - 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian trên sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển trả cho Doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân  (Địa chỉ trụ sở chính Doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân đăng ký) qua Dịch vụ bưu chính công ích theo quy trình đã được ban hành tại Quyết định số 43/QĐ-SKHĐT ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý doanh nghiệp; Nhà đầu tư; Các tổ chức và cá nhân được biết và thực hiện.

Thông báo số 51/TB-SKHĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1992373
Số người đang truy cập: 36
Hôm nay: 2166
Hôm qua: 2291
Tuần này: 16155
Tuần trước: 16872
Tháng này: 57384
Tháng trước: 80254

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư