Thông báo Thông báo

cung cấp thông tin triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã huy động nguồn lực từ Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian qua, Chương trình đã phối hợp với nhiều đối tác trong nước và quốc tế triển khai nâng cao nhận thức, tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, tư vấn lộ trình chuyển đổi số, đào tạo, kết nối giải pháp cho 5.000 doanh nghiệp tiếp cận Chương trình và xây dựng các tài liệu, công cụ cho cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số.

Nhằm truyền thông, lan tỏa và nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể về Chuyển đổi số theo văn bản số 3996/BKHĐT-PTDN ngày 24/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về việc triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến các Quý cơ quan, ban ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp truyền thông về Chương trình trên như sau:

- Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam tại địa chỉ: https://ebook.business.gov.vn. (Nội dung cung cấp kiến thức, lộ trình và chỉ dẫn giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp nhỏ và vừa);

- Các hoạt động của Chương trình được công bố công khai và rộng rãi tại Cổng thông tin: http://digital.business.gov.vn và trang Facebook của Chương trình: http://Facebook.com/chuyendoisodn/.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin và trao đổi liên quan đến Chương trình, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phản hồi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và thông tin lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ và triển khai. 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1992537
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 2316
Hôm qua: 2291
Tuần này: 16305
Tuần trước: 16872
Tháng này: 57534
Tháng trước: 80254

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư