Thông báo Thông báo

đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm quản lý tiến độ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện văn bản số 7978/UBND-VP ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng phần mềm Quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện báo cáo định kỳ, theo dõi tình trạng dự án của Quý Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thuận lợi trong quá trình phối hợp giải quyết công việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị công ty, doanh nghiệp đăng ký tài khoản để sử dụng phần mềm (theo biểu mẫu đính kèm).

Để thuận lợi trong việc cấp tài khoản và phân quyền sử dụng phần mềm. Phiếu đăng ký tài khoản đề nghị quý công ty, doanh nghiệp gửi bản giấy về Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi email bản scan qua địa chỉ sau: uyentn@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn

Trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ:

- Phòng Đầu tư và Phát triển – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại liên hệ: 0254.3526275.

- Đơn vị tư vấn: Ông Nguyễn Đức Long – Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường - Số điện thoại : 0933.092.319.

Địa chỉ truy cập phần mềm: http://quanlyduandautu.baria-vungtau.gov.vn/

          Trân trọng.

          (Đính kèm mẫu Phiếu đăng ký tài khoản và hướng dẫn sử dụng phần mềm)./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1992557
Số người đang truy cập: 11
Hôm nay: 2332
Hôm qua: 2291
Tuần này: 16321
Tuần trước: 16872
Tháng này: 57550
Tháng trước: 80254

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư