Thông báo Thông báo

công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng năm 2021 với các lĩnh vực sau:

Kèm thông báo 121


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2969089
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 91
Hôm qua: 3051
Tuần này: 6796
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9347
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư