Thông báo Thông báo

công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng năm 2021 với các lĩnh vực sau:

Kèm thông báo 121


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-UBND (13/12/2021)
  Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành...
 • 107/2021/NĐ-CP (06/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23...
 • 8/2021/QĐ-UBND (18/11/2021)
  Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp...
 • 89/2021/NĐ-CP (18/10/2021)
  Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo,...
 • 29/2021/QĐ-Ttg (06/10/2021)
  Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt do Thủ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2308299
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 600
Hôm qua: 3536
Tuần này: 11649
Tuần trước: 27981
Tháng này: 81976
Tháng trước: 104381

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư