Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương tại Phường 2, thành phố Vũng Tàu của Nhà đầu tư: Bà Trần Uyên Phương

        Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

        Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

       Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

      Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-KKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

      Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2574/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 02 tháng 10 năm 2019 cho Bà Trần Uyên Phương thực hiện dự án Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương;

      Căn cứ Biên bản làm việc ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Đoàn Kiểm tra Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định thanh tra số 31/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022;

      Căn cứ Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương tại Phường 2, thành phố Vũng Tàu và Quyết định không số ngày 08/5/2022 của Bà Trần Uyên Phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thông báo đến Qúy cơ quan, đơn vị về việc chấm dứt hoạt động dự án, cụ thể như sau:

         1. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

- Tên dự án: Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương; Quyết định chủ trương đầu tư số 2574/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 02 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nhà đầu tư: Bà Trần Uyên Phương, Căn cước công dân số 079181008547 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021 (Chứng minh nhân dân cũ số 023501828 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/5/2012, sinh ngày 26/11/1981, Quốc tịch Việt Nam).

          2. Lý do chấm dứt hoạt động dự án: Nhà đầu tư - Bà Trần Uyên Phương không còn nguyện vọng thực hiện dự án theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 và đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Thời điểm chấm dứt từ ngày 08/5/2022 theo Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 08/5/2022 và Quyết định không số ngày 08/5/2022 của Bà Trần Uyên Phương.

          3. Bà Trần Uyên Phương có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến Quý Cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thực hiện các công việc có liên quan ./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2969045
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 47
Hôm qua: 3051
Tuần này: 6752
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9303
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư