Thông báo Thông báo

PHIẾU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA DOANH NGHIỆP VỚI KHỦNG HOẢNG COVID-19
"Nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19, đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước khủng hoảng"
Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  thực hiện thu thập thông tin theo link phiếu khảo sát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTnPgNlLTHw8T12tic7vpELZKTYJxPdzIerxbO2VeC8Fwatw/viewform
Kính gửi các quý doanh nghiệp vào đường link trên điền phiếu khảo sát

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3372202
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 370
Hôm qua: 2370
Tuần này: 2740
Tuần trước: 22241
Tháng này: 17247
Tháng trước: 80827

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư