Thông báo Thông báo

Đề cử doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng tham gia Dự án “Tăng cường năng lực cạnh trạnh khu vực tư nhân Việt Nam”

Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, căn cứ văn bản số 2130/PTDN-BQLDA.IPS-C ngày 30/11/2022 của Ban Quản lý dự án IPS-C – Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Dự án "Tăng cường năng lực cạnh trạnh khu vực tư nhân Việt Nam".

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin chi tiết giới thiệu về các gói hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn của nhóm doanh nghiệp tiên phong, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (Theo phụ lục đính kèm) và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu phối hợp tổng hợp Danh sách và nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp đạt Tiêu chí của Dự án về doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng trên địa bàn để tham gia vào chương trình giúp Doanh nghiệp tiên phong (Pes) định vị thương hiệu sản phẩm Made by Vietnam trên thị trường khu vực và quốc tế...

- Đối tượng: 10-15 Doanh nghiệp thuộc các thành phần doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ) theo Mẫu đính kèm.

- Lĩnh vực ưu tiên: Du lịch và các sản phẩm hỗ trợ.

Để có cơ sở tổng hợp và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm và gửi Danh sách doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí của Dự án về Sở trước ngày 15/12/2022.

kèm danh sách


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3372123
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 291
Hôm qua: 2370
Tuần này: 2661
Tuần trước: 22241
Tháng này: 17168
Tháng trước: 80827

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư