Thông báo Thông báo

CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC SINH HOẠT HUYỆN CÔN ĐẢO

Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Côn Đảo tại huyện Côn Đảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: muasamcong.mpi.gov.vn/ với một số thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Côn Đảo tại huyện Côn Đảo.

2. Mục tiêu đầu tư: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo.

3. Quy mô đầu tư của dự án:

Xây dựng mới nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo với công suất 10.000 m3/ngày-đêm phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn với các hạng mục chính dự kiến như sau:

Giai đoạn 1:

- Công trình thu và trạm bơm nước thô công suất 6.000 m³/ng.đêm;

- Nhà máy cấp nước với công suất 6.000 m3/ng.đêm; nguồn nước khai thác là nước mặt và nguồn nước ngầm..

 - Công nghệ xử lý là sử dụng bể lắng Lamella;

- Hạ tầng kỹ thuật kèm theo gồm:

+ San nền.

+ Đường nội bộ, lối đi nội bộ, cổng, hàng rào:

+ Cây xanh, thảm cỏ.

+ Hệ thống thu gom xử lý nước thải, thoát nước mưa và thoát nước thải.

+ Hệ thống cấp điện, chống sét, phóng cháy chữa cháy và thông tin liên lạc, tự động hóa (scada).

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất máy móc, thiết bị công nghệ phải phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn của các nước G7. Về chỉ tiêu mật độ xây dựng, khoảng lùi, các chỉ tiêu xây dựng khác có liên quan,… căn cứ vào công suất nhà máy và thực hiện theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Giai đoạn 2: Nâng cấp công suất nhà máy lên 10.000 m3/ng.đêm.

(Tùy theo khả năng cung cấp của nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm thực tế sẽ xác định cụ thể công suất hoạt động của nhà máy).

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 44.570.000.000 đồng, trong đó:

+ Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án giai đoạn 1 khoảng 26.742.000.000 đồng (hai mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu đồng) Việt Nam.

+ Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án giai đoạn 2 khoảng 17.828.000.000 đồng (mười bảy tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu đồng) Việt Nam.

5. Tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án:

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết của dự án được duyệt.

6. Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm, kể từ ngày Nhà đầu tư ký kết hợp đồng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tiến độ đầu tư:

+ Giai đoạn 1: Không quá 2 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư).

+ Giai đoạn 2: Không quá 1 năm.

8. Địa điểm thực hiện: Địa điểm thực hiện dự án là khu đất giáp ranh nhà máy nước hiện hữu tại đường Huỳnh Thúc Kháng, khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo.

9. Diện tích khu đất: Khoảng 10.574,18m2.

10. Mục đích sử dụng đất: Thương mại dịch vụ (TMD) – Nhà máy nước sinh hoạt.

11. Hiện trạng khu đất: Khu đất thực hiện dự án thuộc đất do UBND huyện Côn Đảo quản lý.

12. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư:

(Theo nội dung Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

13. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 

 Ngày đăng tải lần 1: Ngày 14/02/2023; Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký vào ngày 19/3/2023.

Ngày đăng tải lần 2: 21/3/2023; Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký: 15h54 phút ngày 25/4/2023.

 14. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: 198 Bạch Đằng phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định 73/QĐ-UBND


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3744771
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 1039
Hôm qua: 4700
Tuần này: 5739
Tuần trước: 17169
Tháng này: 102030
Tháng trước: 103745

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư