Thông báo Thông báo

Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, được biết và triển khai thực hiện theo quy định.

 • Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc lĩnh vực Sở Kế hoạch và Đầu tư trong đó: cấp tỉnh: 48 thủ tục, cấp huyện: 20 thủ tục. (Tại trang số 20 của phụ lục ).
 • Phụ lục 2: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc lĩnh vực Sở Kế hoạch và Đầu tư. Số lượng dịch vụ công một phần: 28 thủ tục (Tại trang số 105 của phụ lục )./.

(Đính kèm Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh và các Phục lục)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 69/2023/NĐ-CP (14/09/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP NGÀY 31...
 • 59/2023/NĐ-CP (14/08/2023)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở...
 • 58/2023/NĐ-CP (12/08/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2019/NĐ-CP NGÀY 07...
 • 52/2023/TT-BTC (08/08/2023)
  HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI THƯỜNG XUYÊN...
 • 06/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4275249
Số người đang truy cập: 12
Hôm nay: 4924
Hôm qua: 7107
Tuần này: 4924
Tuần trước: 50503
Tháng này: 4924
Tháng trước: 208667

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư