Thông báo Thông báo

Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh có ý kiến, đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

Ngày 16/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1643/BKHĐT-ĐTNN về việc đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, nhiều nội dung của Thông tư cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và nội dung của Luật Đầu tư sửa đổi (dự kiến trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2020).

Để chuẩn bị soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC cấp tỉnh đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung; đồng thời tổng hợp ý kiến của các nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện dự án thuộc phạm vi phụ trách về các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh có ý kiến, đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư, đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo địa chỉ email:  sokhdt@baria-vungtau.gov.vn trước ngày 08/4/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn bản 1643/BKHĐT-ĐTNN

VB 834/SKHĐT-ĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 25/2020/NĐ-CP (28/02/2020)
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn...
 • 22/2020/NĐ-CP (24/02/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139/2016/NĐ-CP...
 • 23/2020/NĐ-CP (24/02/2020)
  Nghị định quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi...
 • 152/QĐ-BKHĐT (04/02/2020)
  công bố danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh...
 • 11/2019/TT-BKHĐT (16/12/2019)
  thông tư quy định chi tiết cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1040625
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 28
Hôm qua: 2285
Tuần này: 8573
Tuần trước: 13542
Tháng này: 2313
Tháng trước: 60270

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ