Thông báo Thông báo

Cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh covid-19

Thực hiện Thông báo số 449/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Công văn 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn 7786/UBND-VP ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Ngày 03/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1135/STTTT-VP về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong đó đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai cài đặt ứng dụng đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cài đặt ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch COVID-19 và các nội dung có liên quan theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1135/STTTT-VP ngày 03/8/2020.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
 • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Đầu tư
 • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Doanh nghiệp
 • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
  Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1200897
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 722
Hôm qua: 1800
Tuần này: 0
Tuần trước: 11731
Tháng này: 47193
Tháng trước: 60086

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ