Thông báo Thông báo

góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 7059/BKHĐT-PC ngày 23/10/2020 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư 2020 (thay thế Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014).

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định và dự thảo Nghị định, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/11/2020. Quá thời hạn nêu trên, không có ý kiến góp ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng kính chào./.

( kèm dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư 2020)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1430471
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 1896
Hôm qua: 2620
Tuần này: 6676
Tuần trước: 12582
Tháng này: 46813
Tháng trước: 69841

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ