Thông báo Thông báo

đăng ký cấp tài khoản và thực hiện báo cáo dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà đầu tư

 

Thực hiện văn bản số 11881/UBND-VP ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh và văn bản số 6764/BKHĐT-ĐTNN ngày 13/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, số hóa dữ liệu về tình hình cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; căn cứ Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 quy định chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

- Việc vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (HTTTQGĐT) là bắt buộc đối với cơ quan đăng ký đầu tư và doanh nghiệp FDI theo quy định tại Điều 70, Điều 71 Luật Đầu tư 2014, Điều 53, Điều 54 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản để rà soát cập nhật thông tin dự án, thực hiện các thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thông qua HTTTQGĐT và thực hiện báo cáo định kỳ trực tuyến trên HTTTQGĐT.

- Đề nghị Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà đầu tư thực hiện đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin dự án và thực hiện báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thống tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (tại trang web: https://dautunuocngoai.gov.vn) theo định kỳ hàng tháng, quý, năm. Trường hợp không tuân thủ, sẽ bị xem xét xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp, đề nghị nghiêm túc thực hiện việc đăng ký, hạn chót đến hết ngày 25/11/2020 (theo mẫu kèm theo).

2. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước:

Chế độ báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư 2014. Hiện nay Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), chế độ báo cáo hoạt động đầu tư được quy định tại Điều 72, Điều 73; các Nghị định và Thông tư hướng dẫn đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, hoàn chỉnh để ban hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có các hướng dẫn tiếp theo sau khi các văn bản này ban hành. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà đầu tư biết, thực hiện./.

 (Gửi kèm Phiếu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1992315
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 2108
Hôm qua: 2291
Tuần này: 16097
Tuần trước: 16872
Tháng này: 57326
Tháng trước: 80254

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư