Thông tin doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp

THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 29/3/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          Thông tư này hướng dẫn việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          Tại Thông tư có quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như sau:

- Hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.

- Hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa học đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2019.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

  • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
    Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
  • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
    Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
  • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
    Luật Đầu tư
  • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
    Luật Doanh nghiệp
  • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
    Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1108527
Số người đang truy cập: 17
Hôm nay: 2572
Hôm qua: 2261
Tuần này: 8816
Tuần trước: 13044
Tháng này: 10707
Tháng trước: 62738

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ