Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 1 năm 2022

Tiếp tục thực hiện quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tỉnh đã điều chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sau hơn 3 tháng thực hiện đã đạt những kết quả ban đầu khá tích cực. Dịch bệnh được kiểm soát, sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, phân công các Tổ thuộc Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện đảm an toàn phòng chống dịch tại các doanh nghiệp (trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công trình xây dựng, cảng biển, cảng cá) để hướng dẫn, thẩm định kế hoạch phòng chống dịch của các cơ sở sản xuất kinh doanh... Ngành du lịch đã hướng dẫn các cơ sở lưu trú xây dựng các phương án hoạt động thích ứng từng cấp độ trình UBND cấp huyện phê duyệt trước khi mở cửa hoạt động. Đến nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trong trạng thái bình thường mới.

Tình hình kinh tế tháng 01/2022 có sự phục hồi, nhiều ngành và lĩnh vực tăng trưởng khá.

- Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí ước đạt 27.796,07 tỷ đồng, tăng 7,35% (NQ 9,82%);

- Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 795 tỷ đồng, tăng 3,83% so với cùng kỳ (NQ 3,86%), ngư nghiệp ước đạt 981 tỷ đồng, tăng 3,28% (NQ 3,25%); lâm nghiệp ước đạt 6 tỷ đồng, tăng 1,04% (NQ 1,03%); 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước khoảng 5.319 tỷ đồng, tăng 19,41% (NQ 11,05%).

- Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước khoảng 1.481 tỷ đồng, tăng 2,84% (NQ 5,61%), trong đó doanh thu dịch vụ cảng 471 tỷ đồng, tăng 7,21% (NQ 5,32%).

 - Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 325,1 tỷ đồng, giảm 18,65% so với cùng kỳ (NQ 34,06%). Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 176.843 lượt, giảm 38,47% so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 5.316 lượt, tăng 45,05% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 900 triệu đồng,  giảm 92,6% so với cùng kỳ  .

- Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí ước đạt 562,21 triệu USD, tăng 28,7% (NQ 8,42%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 546,14 triệu USD, đạt 6,01% KH năm, tăng 25,73%; (NQ 11,43%).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,04% so với tháng 12/2021 và tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2022, các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông được triển khai đầy đủ, kịp thời; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2022 như sau:

- Tiếp thục theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

- Triển khai thực hiện tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động các dự án công nghiệp như: Tổ hợp Hóa dầu miền Nam, Nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)... Tiếp tục thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, cơ sở chế biến hải sản vào các khu vực được quy hoạch.

- Hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 26/10/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để triển khai thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề án Xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Triển khai các dự án đầu tư công trong kế hoạch năm 2022 bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Tiếp tục thẩm định chủ trương đầu tư các dự án bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tập trung hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và chuẩn bị mặt bằng để khởi công các dự án mới năm 2022. Tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh lây truyền từ gia cầm sang người; chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình số hóa di sản văn hóa văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2022.

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2819096
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 4646
Hôm qua: 3091
Tuần này: 7737
Tuần trước: 32916
Tháng này: 58239
Tháng trước: 91281

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư