Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016

Một số nét nổi bật về lĩnh vực kinh tế trong 10 tháng đầu năm 2016: Tình hình kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp không tính dầu thô và khí đốt tăng 7,54% (NQ 7,5%); Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 10,67% (NQ 10,27%); Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 23,23% (NQ 9,58%), riêng dịch vụ cảng tăng 21,67% (NQ 7,69%); doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,95% (NQ 4,54%); Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 7,55% (NQ 8,45%); Kim ngạch nhập khẩu tăng 9,33% (NQ 10,1%); Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,7% (NQ 3,65%), trong đó: trồng trọt tăng 3,09%, chăn nuôi tăng 4,53%; Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,2% (NQ 1,15%); Giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 4,27% (NQ 4,25%), trong đó: khai thác tăng 4,19% và nuôi trồng tăng 5,09%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,89% so với tháng 12/2015 và tăng 2,19% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08/2016 trên địa bàn tỉnh tăng 1,52% so với tháng 12/2015 và tăng 1,44% so với cùng kỳ. Các hoạt động: giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục – thể thao; chính sách an sinh xã hội đều được quan tâm và triển khai, thực hiện đúng kế hoạch; các công tác cải cách hành chính, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp được duy trì; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định khác tương đối ổn định.

Tình hình hụt thu ngân sách vẫn còn là khó khăn, thách thức cho tỉnh. Lũy kế ước thực hiện 10 tháng đầu năm 2016 là 50.760 tỷ đồng, đạt 60,9% so với dự toán và bằng 75,1% so với cùng kỳ, các khoản thu từ dầu thô và khí đốt, thu thuế xuất nhập khẩu, thu nội địa đều không đạt so với dự toán đặt ra và thấp so với cùng kỳ. Việc thu thuế giảm bởi các nguyên nhân sau: (i) Mặc dù sản lượng khai thác 10 tháng đầu năm 2016 ước tăng so với cùng kỳ năm 2015, tuy nhiên do do giá dầu thế giới giảm sâu, giá bình quân 10 tháng đầu năm chỉ ở mức 42,78 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Bộ Tài chính dự kiến để tính giao chỉ tiêu thu cả năm 2016 cho tỉnh là 60 USD/thùng nên dẫn đến kết quả thu 10 tháng đầu năm đạt thấp so với dự toán; (ii) Tương tự thu về dầu thô, do giá dầu giảm sâu đã ảnh hưởng giảm thu lớn về xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Trong cơ cấu tổng thu xuất, nhập khẩu trên địa bàn thì nguồn thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu "xăng dầu" luôn chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 40% tổng thu toàn cục). Do đó, thu xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm trên địa bàn đạt thấp…

Trong tình hình kinh tế khó khăn, ngân sách tỉnh hụt thu, UBND tỉnh đã có những giải pháp như: (i) tìm kiếm, khai thác các nguồn thu mới, các nguồn thu có khả năng tăng thêm so với năm trước: phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, huy động vốn theo dự án cơ chế phát triển hạ tầng đô thị – CIFF, huy động vốn vay chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ; (ii) giảm áp lực chi ngân sách: tổ chức rà soát danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và xây dựng phương án chuyển đổi loại hình hoạt động sang loại hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đang xem xét thông qua...; (iii) tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động chi, bảo đảm tiết kiệm; điều hành ngân sách theo nguyên tắc tăng thu thì tăng chi, giảm thu thì giảm chi.

Trong báo cáo cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2016 cần phải thực hiện: Các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thành lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 và xây dựng định hướng, cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư cho giai đoạn 2016-2020; xây dựng danh mục dự án và cơ chế chính sách thu hút đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT...; xây dựng phương án, lộ trình bán đấu giá các trụ sở cơ quan nhà nước; xây dựng phương án vay Chính phủ theo cơ chế dự án phát triển hạ tầng đô thị địa phương (CIFF); xây dựng phương án bán đấu giá quỹ đất công của tỉnh và dự kiến khả năng huy động vốn từ nguồn này trong giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo theo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh năm 2016 - 2017 theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 29/6/2016; Hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả và thu hút đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có đẳng cấp quốc tế, các dự án lớn, công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; Thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; khai thác thêm các nguồn thu từ đấu giá đất, trụ sở cơ quan nhà nước, các lô đất công...

Nội dung báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm.

Phòng Tổng hợp


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-UBND (13/12/2021)
  Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành...
 • 107/2021/NĐ-CP (06/12/2021)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23...
 • 8/2021/QĐ-UBND (18/11/2021)
  Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp...
 • 89/2021/NĐ-CP (18/10/2021)
  Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo,...
 • 29/2021/QĐ-Ttg (06/10/2021)
  Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt do Thủ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2308285
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 581
Hôm qua: 3536
Tuần này: 11630
Tuần trước: 27981
Tháng này: 81957
Tháng trước: 104381

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư