Tin tức Tin tức

Ngày 16/3/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2022. Chính phủ đã quyết nghị các nội dung sau: Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung...
Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sự giao lưu, tiếp xúc, di chuyển giữa người dân sinh sống ở các địa phương trong tỉnh cộng với việc cho học sinh các cấp đi học trực tiếp lại từ...
Tiếp tục thực hiện quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tỉnh đã điều chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, vừa...
Tiếp tục thực hiện quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tỉnh đã điều chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, vừa...
Ngày 21 tháng 4 năm 2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội. Theo đánh giá của Chính phủ thì trong những năm...
Ngày 21/4/2022, Chính phủ ban hành  Nghị quyết 57/NQ-CP  về nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội. Theo đó, Chính phủ giao Bộ KH&ĐT khẩn trương...
Ngày 17/6/2020, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Ngày 26/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP...
Ngày 12 tháng 4 năm 2022 Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số...
Triển khai Luật Đầu tư 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 17437/UBND-VP ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện thủ tục chấp thuận...
Chính phủ vừa ban hành  Nghị định 23/2022/NĐ-CP  về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn...
Để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển...
Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời hỗ trợ doanh...
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: - Công văn số 48/UBND-VP ngày 06/01/2022 về việc thực hiện Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có...
Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật...
Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết một số điều,...
Hiển thị 16 - 30 of 427 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 29

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2818478
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 3418
Hôm qua: 3091
Tuần này: 6509
Tuần trước: 32916
Tháng này: 57011
Tháng trước: 91281

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư