Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 77/2021/TT-BTC THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP; GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 17/09/2021
2 80/2021/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 26/08/2021
3 67/2021/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 15/07/2021
4 22/2021/QĐ-TTg TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU, SẮP XẾP LẠI, THOÁI VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 02/07/2021
5 36/2021/TT_BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015; NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2018; NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2020 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ 26/05/2021
6 54/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về đánh giá tác động môi trường 21/05/2021
7 32/2021/TT-BTC Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH 01 thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn chuyển thành công ty Cổ phần 17/05/2021
8 03/2021/TT-BTNMT Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá Doanh nghiệp; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần 12/05/2021
9 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư tại Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 09/04/2021
10 47/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật doanh nghiệp 01/04/2021
11 35/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 29/03/2021
12 30/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 26/03/2021
13 31/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư 26/03/2021
14 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp 16/03/2021
15 10/2021/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 16/03/2021
16 01/2021/TT-TTCP Quy định quy tắt ứng xử của cán bộ công chức, viên chức của ngành thanh tra và cán bộ công chức tiếp dân 11/03/2021
17 01/2021/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam 05/01/2021
18 01/2021/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 04/01/2021
19 14/2020/TT-BKHĐT thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 31/12/2020
20 12/2020/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất, khu kinh tế 28/12/2020
Hiển thị 1 - 20 of 107 kết quả.
của 6