Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 68/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 24/06/2020
2 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 18/06/2020
3 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17/06/2020
4 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp 17/06/2020
5 52/2020/NĐ-CP Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl 27/04/2020
6 40/2000/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020
7 37/2020/NĐ-CP Nghị định bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và một số điều của Luật Đầu tư 30/03/2020
8 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư 05/03/2020
9 25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 28/02/2020
10 22/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài 24/02/2020
11 22/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài 24/02/2020
12 23/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông 24/02/2020
13 01/2020/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã 19/02/2020
14 152/QĐ-BKHĐT công bố danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2019 04/02/2020
15 11/2019/TT-BKHĐT thông tư quy định chi tiết cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm giá trị hợp đồng không được hoàn trả 16/12/2019
16 10/2019/TT-BKHĐT thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia 30/07/2019
17 09/2019/TT-BKHĐT thông tư sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KHĐT 29/07/2019
18 05/2019/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 29/03/2019
19 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên 29/03/2019
20 04/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 25/01/2019
Hiển thị 1 - 20 of 63 kết quả.
của 4