Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Báo cáo Thực hiện rà soát Kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp năm 2015 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2668/CV.KHĐT-ĐKKD ngày 05/12/2014 và Công văn số 175/SKHĐT-ĐKKD ngày 30/01/2015 đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch kiểm tra và Danh sách các doanh nghiệp dự kiến kiểm tra kèm theo kế hoạch năm 2015 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để rà soát và tổng hợp theo quy định.

Sau khi rà soát và tổng hợp kế hoạch và danh sách doanh nghiệp dự kiến kiểm tra của các Sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo như sau: 

Chi tiết file đính kèm: Tải về


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 63/2018/NĐ-CP (14/05/2018)
  về Đầu tư theo hình thức đối tác Công tư
 • 41/2017/QĐ-UBND (03/05/2018)
  Quyết định quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết...
 • 18/NQ-CP (21/03/2018)
  Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2018
 • 32/2018/NĐ-CP (21/03/2018)
  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP...
 • Số: 38/2018/NĐ-CP (21/03/2018)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 162058

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ