Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH , QP - An 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

  • 15/2017/QĐ-UBND ngày (21/08/2018)
    Quyết định ban hành quy định chế độ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với...
  • 15/2017/QĐ-UBND ngày (21/08/2018)
    Quyết định ban hành quy định chế độ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với...
  • 07/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
    Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng - an ninh 6...
  • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
    Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ...
  • 13/2018/NQ-HĐND (13/07/2018)
    Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 37
Tất cả: 204971

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ