Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH BR-VT TRONG NĂM 2017, ĐINH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP NGÀY 06/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ.

Quyết định 707/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

 


Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 48393

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ