Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của hoạt động dầu khí 13/12/2017
22 Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 Hướng dẫn lập quy trình kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia 13/12/2017
23 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 Thông tư hướng dẫn về quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài 13/12/2017
24 Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Thông tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công 13/12/2017
25 Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đầu thầu 13/12/2017
26 Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 26/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 13/12/2017
27 Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/12/2017
28 Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước ( bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 ( đợt 2) 13/12/2017
29 Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trung ương năm 2017 ( đợt 3) 13/12/2017
30 Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng 13/12/2017
31 Quyết định 1886/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/07/2016
32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 01/06/2016
33 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp 01/12/2015
34 Nghị định 77/2015/NĐ-CP Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm 10/09/2015
Hiển thị 21 - 34 of 34 kết quả.
của 2