Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
41 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 30/01/2018
42 3807/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 30/01/2018
43 05/2017/TT-BKHĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê. 30/01/2018
44 07/2017/TT-BKHĐT quy định và hướng dẫn một số nội dung tại quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 41/2016/QĐ-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 30/01/2018
45 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 30/01/2018
46 27/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2016 -2020 23/12/2017
47 70/NQ-CP Nghị quyết 70/NQ-Cp ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 23/12/2017
48 Quyết định 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng 13/12/2017
49 Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của hoạt động dầu khí 13/12/2017
50 Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 Hướng dẫn lập quy trình kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia 13/12/2017
51 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 Thông tư hướng dẫn về quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài 13/12/2017
52 Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Thông tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công 13/12/2017
53 Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đầu thầu 13/12/2017
54 Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 26/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 13/12/2017
55 Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/12/2017
56 Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước ( bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 ( đợt 2) 13/12/2017
57 Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trung ương năm 2017 ( đợt 3) 13/12/2017
58 Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng 13/12/2017
59 Quyết định 1886/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/07/2016
60 Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 01/06/2016
Hiển thị 41 - 60 of 62 kết quả.
của 4