Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 07/2017/TT-BKHĐT quy định và hướng dẫn một số nội dung tại quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 41/2016/QĐ-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 30/01/2018
22 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 30/01/2018
23 Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 Hướng dẫn lập quy trình kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia 13/12/2017
24 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 Thông tư hướng dẫn về quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài 13/12/2017
25 Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Thông tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công 13/12/2017
26 Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đầu thầu 13/12/2017
27 Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 26/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 13/12/2017
28 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp 01/12/2015
Hiển thị 21 - 28 of 28 kết quả.
của 2