Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 80/2021/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 26/08/2021
2 67/2021/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 15/07/2021
3 22/2021/QĐ-TTg TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU, SẮP XẾP LẠI, THOÁI VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 02/07/2021
4 54/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về đánh giá tác động môi trường 21/05/2021
5 47/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật doanh nghiệp 01/04/2021
6 35/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 29/03/2021
7 30/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 26/03/2021
8 31/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư 26/03/2021
9 10/2021/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 16/03/2021
10 01/2021/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam 05/01/2021
11 01/2021/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 04/01/2021
12 150/2020/NĐ-CP Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 25/12/2020
13 140/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2017/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN; NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP 30/11/2020
14 122/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 122/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP, LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DOANH NGHIỆP 15/10/2020
15 68/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 24/06/2020
16 52/2020/NĐ-CP Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl 27/04/2020
17 40/2000/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020
18 37/2020/NĐ-CP Nghị định bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và một số điều của Luật Đầu tư 30/03/2020
19 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư 05/03/2020
20 25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 28/02/2020
Hiển thị 1 - 20 of 36 kết quả.
của 2