Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 68/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 24/06/2020
2 52/2020/NĐ-CP Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl 27/04/2020
3 40/2000/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020
4 37/2020/NĐ-CP Nghị định bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và một số điều của Luật Đầu tư 30/03/2020
5 25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 28/02/2020
6 22/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài 24/02/2020
7 22/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài 24/02/2020
8 23/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông 24/02/2020
9 63/2018/NĐ-CP về Đầu tư theo hình thức đối tác Công tư 14/05/2018
10 18/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2018 21/03/2018
11 32/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 21/03/2018
12 Số: 38/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 21/03/2018
13 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 30/01/2018
14 70/NQ-CP Nghị quyết 70/NQ-Cp ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 23/12/2017
15 Quyết định 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng 13/12/2017
16 Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của hoạt động dầu khí 13/12/2017
17 Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/12/2017
18 Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước ( bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 ( đợt 2) 13/12/2017
19 Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trung ương năm 2017 ( đợt 3) 13/12/2017
20 Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 01/06/2016
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2