Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 63/2018/NĐ-CP về Đầu tư theo hình thức đối tác Công tư 14/05/2018
2 18/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2018 21/03/2018
3 32/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 21/03/2018
4 Số: 38/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 21/03/2018
5 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 30/01/2018
6 70/NQ-CP Nghị quyết 70/NQ-Cp ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 23/12/2017
7 Quyết định 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng 13/12/2017
8 Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của hoạt động dầu khí 13/12/2017
9 Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/12/2017
10 Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước ( bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 ( đợt 2) 13/12/2017
11 Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trung ương năm 2017 ( đợt 3) 13/12/2017
12 Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 01/06/2016
13 Nghị định 77/2015/NĐ-CP Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm 10/09/2015
Hiển thị 13 kết quả
của 1