Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Đánh giá: