Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai Quyết định số 321/QĐ-BKHĐT ngày 18/3/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư

08/04/2024 - 08:20

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3590/UBND-VP ngày 25/3/2024 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 321/QĐ-BKHĐT ngày 18/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số nội dung chính của Quyết định như sau:

Quyết định số 321/QĐ-BKHĐT ngày 18/3/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm các thủ tục hành chính sau:

1. Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đối với nhà thầu, nhà đầu tư).

2. Cập nhật thông tin tài khoản của tổ chức, cá nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cơ sở pháp lý: Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia – Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nội dung Quyết định 321/QĐ-BKHĐT ngày 18/3/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện theo quy định

(Đính kèm Quyết định 321/QĐ-BKHĐT ngày 18/3/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Đánh giá: