Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải)


Đánh giá: