Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH


Đánh giá: