Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai Quyết định 714/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu thầu

08/04/2024 - 08:26

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số nội dung chính của Quyết định như sau:

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 01 thủ tục hành chính được ban hành mới, cụ thể:  

- Tên TTHC: Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh).

- Mã TTHC: 2.00263.

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 và Danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn và website Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://sokhdt@baria-vungtau.gov.vn.

(Đính kèm Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh)


Đánh giá: