Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 1 năm 2024

16/02/2024 - 14:13

Trong tháng 01/2024, tỉnh tập trung thực hiện công tác chuẩn bị Tết Giáp Thìn 2024, đồng thời vẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 01/2024 có những dấu hiệu tích cực, các nhóm ngành chính của tỉnh đều tăng trưởng cao hơn hoặc bằng so với Nghị quyết đề ra:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 18,08% (NQ 10,11%).

+ Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 18,26% (NQ 13,33%).

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,25% so cùng kỳ (NQ tăng 4,13%); giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 3,7% so cùng kỳ (NQ tăng 3,7%); giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,01% so cùng kỳ (NQ tăng 1,01%).

+ Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 15% (NQ 4%).

+ Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tính đến ngày 31/01/2024 đạt 10,37% so với kế hoạch giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 đạt 5,32%).

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông,... đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch theo lộ trình. Bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo,… có nhiều cải thiện.

- Những tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những mặt đạt được, trong tháng 01 vẫn còn một số hạn chế sau:

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, giá trị xuất nhập khẩu đạt thấp hơn so với Nghị quyết đề ra.

+ Tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn tại một số đơn vị vẫn còn cao, tương đương với 1,3%.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2024 như sau:

- Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; tổ chức rà soát các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, nông thôn, chương trình Phát triển đô thị tỉnh; đề xuất lập, điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh làm cơ sở lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục xây dựng các Đề án được Chính phủ giao cho tỉnh xây dựng tại Nghị quyết 154/NQ- CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kiểm tra, gia hạn và trang bị bảo đảm an toàn hàng hải cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Tổ chức, sắp xếp cho bà con ngư dân neo đậu tàu cá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, tiếp tục lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn các xã; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn; xây dựng các mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị liên kết để tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân; xây dựng các tuyến đường có cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới/tiêu chí huyện nông thôn mới.

- Chương trình giảm nghèo: Tiếp tục quan tâm thực hiện với các giải pháp đồng bộ: Hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế; trợ cấp,… cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số: Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Thường xuyên theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách địa phương. Đảm bảo cân đối ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách quan trọng của địa phương trong năm 2024.

Nội dung báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.


Đánh giá: