Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Quý I năm 2024

08/04/2024 - 14:13

Theo kết quả công bố chỉ số tăng trưởng GRDP Quý I năm 2024 của Tổng cục Thống kê tại Công văn số 475/TCTK-TKQG ngày 25/3/2024 và 559/TCTK-TKQG ngày 29/3/2024, chỉ tiêu GRDP cả dầu khí của tỉnh giảm (-1,68%)  so với quý I năm 2023. Hiện nay giá trị tăng thêm từ hoạt động khai thác dầu thô và khí thiên nhiên vẫn chiếm khoảng 41,48% trong cơ cấu GRDP cả dầu khí của tỉnh. Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động khai thác dầu khí Quý I năm 2024 sản lượng giảm (-10,56%) so với cùng kỳ năm 2023, do vậy đã tác động trực tiếp giảm GRDP trên địa bàn.

Đối với GRDP trừ dầu khí, đóng góp vào tăng trưởng của từng khu vực kinh tế như sau:

- Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 50,31% trong cơ cấu GRDP, với mức tăng trưởng 8,23% đã đóng góp 4,07 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Theo kế hoạch năm 2024: Giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng 11,18%, đóng góp 5,51 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Theo đó, kết quả thực hiện Quý I năm 2024, đóng góp của khu vực công nghiệp vào GRDP là 4,07 điểm phần trăm, thấp hơn kế hoạch 1,44 điểm phần trăm.

 Nguyên nhân công nghiệp có đóng góp thấp chủ yếu do: (i) cung cấp nước sinh hoạt, quản lý rác thải, nước thải khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm (-12,2%); (ii) khai khoáng giảm (23,49%); (iii) một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm như: Sản xuất phương thiện vận tải khác giảm (-32,15%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm (-28,62%); sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm (-28,16); in, sao chép bản ghi các loại giảm (-27,49%); chế biển gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) giảm (12,51%); sản xuất từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) giảm (-11,06%); …

- Giá trị tăng thêm ngành xây dựng chiếm tỷ trọng khoảng 2,58% trong cơ cấu GRDP, với mức tăng trưởng 0,49% đã đóng góp 0,01 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Theo kế hoạch năm 2024: Giá trị gia tăng khu vực xây dựng tăng 4,51%, đóng góp 0,16 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Theo đó, kết quả thực hiện Quý I năm 2024, đóng góp của ngành xây dựng vào GRDP là 0,01 điểm phần trăm, thấp hơn kế hoạch 0,15 điểm phần trăm.

- Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng khoảng 31,32% GRDP, với mức tăng trưởng 4,59%, đã đóng góp vào tăng trưởng GRDP trong Quý I năm 2024 với 1,46 điểm phần trăm.

Theo kế hoạch năm 2024: Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 7,02%, đóng góp 2,25 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Theo đó, kết quả thực hiện Quý I năm 2024, đóng góp của khu vực dịch vụ vào GRDP là 1,46 điểm phần trăm, thấp hơn kế hoạch 0,79 điểm phần trăm.

Nguyên nhân chủ yếu do một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực dịch vụ tăng trưởng thấp như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa;... tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch năm 2024 do 02/12 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ như: Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) giảm 0,6%; phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) giảm 1,92%.

- Giá trị tăng thêm khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 8,76% trong cơ cấu GRDP, với mức tăng trưởng 3,29% đã đóng góp 0,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Theo kế hoạch năm 2024: Giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp tăng 3,77%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Theo đó, kết quả thực hiện Quý I năm 2024, đóng góp của khu vực nông nghiệp vào GRDP bằng kế hoạch năm 2024.

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm tỷ trọng khoảng 7,03% trong cơ cấu GRDP, với mức tăng trưởng 8,95% đã đóng góp 0,61 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Theo kế hoạch năm 2024: Giá trị gia tăng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,82%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Theo đó, kết quả thực hiện Quý I năm 2024, đóng góp của thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm vào GRDP là 0,61 điểm phần trăm, cao hơn kế hoạch 0,34 điểm phần trăm.

Nhìn chung, trong Quý I năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoạt đồng đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp; kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý  I năm 2024 trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến theo hướng tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2023, có 11/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024, đặc biệt là doanh thu dịch vụ du lịch (lữ hành) tăng 44,04% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông,... đều triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Chính trị - xã hội ổn định quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, trong Quý I năm 2024 vẫn còn một số hạn chế sau:

+ Có 03/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng hơn so với cùng kỳ, nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đòi hỏi các ngành các cấp phải có sự nỗ lực trong các quý tiếp theo, gồm:

(i) GRDP trừ dầu thô và khí đốt tăng 6,46% (NQ cả năm tăng 8,5%); kể cả dầu thô và khí đốt giảm (-1,68%). Nguyên nhân cụ thể đã phân tích, đánh giá tại mục 2.1. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) Quý I năm 2024.

(ii) Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,42% so với cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch đề ra (NQ cả năm tăng 11,62%). Nguyên nhân do tình hình kinh tế khó khăn nên người dân tiết giảm chi tiêu; thói quen tiêu dùng vào dịp Tết thay đổi, người dân cũng không dự trữ hàng hóa nhiều như những năm trước, sức mua của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán giảm, chỉ bằng 60%-70% so với năm trước.

(iii) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng 5,9% so với cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch đề ra (NQ cả năm tăng 8,96%). Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng thấp hơn kế hoạch đề ra do vốn thực hiện ở khu vực doanh nghiệp đạt thấp, do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, tín dụng tiêu dùng bất động sản tiếp tục đà suy giảm từ năm 2023 đến nay; các dự án bất động sản mới được cấp phép trong năm 2023 ít, các vướng mắc pháp lý vẫn còn nhiều khiến Nhà đầu tư có tâm lý e dè, rót vốn nhỏ giọt,….

Để hoàn thành nhiệm vụ của cả năm, trong Quý II năm 2024 cần tiếp tục tập trung triển khai theo lộ trình các nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau, trong đó có tập trung khắc phục những hạn chế trong Quý I năm 2024

- Lĩnh vực thương mại: Triển khai kế hoạch phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các địa phương, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, như: TTTM Lotte, Co.opmart, Go! Bà Rịa, MM Mega Market,… nhằm hỗ trợ phát triển kênh phân phối cho các sản phẩm của tỉnh, góp phần đẩy mạnh gia tăng doanh thu thương mại. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình xúc tiến thương mại 2024, trọng tâm tổ chức các chương trình hội chợ xúc tiến thương mại của tỉnh và hội chợ của các doanh nghiệp đăng ký tham gia tổ chức nhằm kích cầu mạnh hơn nữa tiêu dùng nội địa. Thực hiện chương trình bình ổn hàng hóa, giá cả thị trường, phòng chống gian lận thương mại, hàng gian hàng giả, nhất là vào các dịp cao điểm ngày lễ lớn sắp tới như (Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4-01/05, Quốc tế Thiếu nhi,…) để thúc đẩy hoạt động mua sắm, tiêu dùng của người dân và du khách. Phát triển các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại trong nước đa dạng, phù hợp với quá trình phát triển sản xuất và hội nhập của Việt Nam, góp phần gia tăng giá trị thương mại cho sản phẩm, có khả năng gắn kết và thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, chú trọng phát triển thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống;…

 - Lĩnh vực đầu tư phát triển: Tiếp tục xử lý các kiến nghị của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư của Tổ công tác 997; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hỗ trợ các dự án đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024; ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2024-2030 và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, năm 2024 và Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025; Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án bất động sản; triển khai các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư Nhà ở xã hội số 1 (quy mô sử dụng đất 0,4 ha) tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Nội dung báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.


Đánh giá: