Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

67/NQ-HĐND - 08/12/2023] Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2024


Đánh giá: