Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giới thiệu doanh nghiệp tham gia là Hội viên chính thức của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

21/08/2023 - 09:00

Ngày 26/6/2023, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam có Văn bản số 15/TMGTHV giới thiệu doanh nghiệp tham gia là Hội viên chính thức của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực môi trường, kinh tế xanh, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm, tham gia các chương trình nghiên cứu, phổ biến khoa học công nghệ mới, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết và có cơ hội tham gia là thành viên chính thức của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Văn bản số 11129/UBND-VP ngày 21/8/2023 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai đến các doanh nghiệp được biết và nếu có đủ điều kiện tham gia là Hội viên chính thức của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam chủ động đăng ký với Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam theo văn bản số 15/TM-GTHV ngày 26/6/2023 đính kèm./.     

 


Đánh giá: