Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/06/2023 - 14:00

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, được biết và triển khai thực hiện theo quy định.

  • Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc lĩnh vực Sở Kế hoạch và Đầu tư trong đó: cấp tỉnh: 48 thủ tục, cấp huyện: 20 thủ tục. (Tại trang số 20 của phụ lục ).
  • Phụ lục 2: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc lĩnh vực Sở Kế hoạch và Đầu tư. Số lượng dịch vụ công một phần: 28 thủ tục (Tại trang số 105 của phụ lục )./.

(Đính kèm Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh và các Phục lục)

 


Đánh giá: