Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phê duyệt danh mục dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên

24/08/2023 - 08:00

Công bố danh mục dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(Kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 


Đánh giá: