Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

triển khai Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC và góp ý dự thảo sửa đổi quy chế xét thẻ đi lại doanh nhận APEC trên địa bàn tỉnh

06/07/2023 - 15:00

Quyết định 09/2023 của TTCP quy định về trình tự thủ tục thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC


Đánh giá: