Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết giám sát chuyên đề "Ttình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng; Danh mục các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu"


Đánh giá: